Faaliyet Alanları

Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş olarak faliyet alanlarımız yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçek kişiler ile tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır malların yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerinin tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak, gayrimenkul ve gayrimankule bağlı konulara ilişkin hukuki ve mali hizmetleri sunmaktır.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Copyright © 2016 zirvedegerleme.com.tr. Tüm Hakları Saklıdır.