Kalite Güvence Sistemi Raporu 2015

2015 Yılına ait kalite güvence sistemi gözden geçirme raporu
8b3b6472d1c04c4aa4ae16189e820119.jpg

05 ŞUBAT 2015

Bu rapor; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmenliğin Kalite Güvence Sistemi başlıklı 8. Maddesi uyarınca Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin Kalite Güvence Sistemi İşleyişinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÖMERCAN tarafından hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi’nin 4.Fıkrası,”kalite güvence sistemi yılda bir kez gözden geçirilir ve söz konusu gözden geçirmenin kapsamı, değerleme kuruluşunun internet sitesinden kamuoyuna açıklanır ”hükmü uyarınca, 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirket Hakkında Genel Bilgi

Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 29.04.2005 tarihinde kurularak faaliyetine başlamıştır. Gayrimenkul değerleme ve gayrimenkule bağlı hak ve fayda değerlemeleri başta olmak üzere, proje değerlemeleri, proje geliştirme çalışmaları ve fizibilite çalışmaları ana faaliyet konuları arasında yer almaktadır.

Sertifika ve Yeterlilikler

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nun 06.06.2008 tarih B.02.1.SPK.0.15-504 sayılı kararı ile gayrimenkul değerleme şirketleri listesine kabul edilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 30.01.2012 tarih B.02.1.BDDK.0.13.00.0-140-26-2232 sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine kabul edilmiştir.

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası almış ve sertifika 2014 yılı için de geçerlilik süresi uzatılmıştır.

Yönetim Kurulu

Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin 31.12.2014 tarihi itibari le Yönetim Kurulu aşağıda belirtildiği gibidir;

Yönetim Kurulu Başkanı - İbrahim Halil ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkan Yard. - İsa ÖMERCAN

Yönetim Kurulu Üyesi-Kalite Güvence Sorumlusu - Mustafa ÖMERCAN

Personel Yapısına İlişkin Açıklama

Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nın üçü Sorumlu Değerleme Uzmanı biri Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olmak üzere 5 ortağı bulunmaktadır. Değerleme hizmetleri, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimar, İşletme, İktisat gibi branşlardan mezun ve BDDK mevzuatına uygun kişiler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca şirketimiz yazılım-bilişim ,bilgisayar bakım ve onarım, bağımsız denetim, hukuk, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri konularında dışarıdan hizmet almıştır.

Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı

Yönetim Kurulunca Mustafa ÖMERCAN Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve sürekli kılmak amacıyla Kalite Yönetim sistemi oluşturulmuş ve ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından yapılan denetimler sonucu ISO 9001:2008 kalite standartlarını yerine getirdiği ve uyguladığı onaylanmıştır.

Kalite Güvence Sisteminin Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 'in 8. Maddesinin 5. fıkrası gereği, kalite güvence sistemi aşağıda detaylan verilen ana başlıklar dikkate alınarak gözden geçirilmiştir.

Mesleki Gereklilikler: Şirketin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve değerleme uzmanlarının Yönetmelik 'in 5, 6, 7, 9, 10 ve 20. Maddeleri uyarınca görevlerini dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, menfaat ilişkilerinden uzak kalarak, gerekli mesleki özen ve titizliği göstererek bağımsızlık ilkesi doğrultusunda yürüttükleri tespit edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik: Şirketin yöneticilerinin ve değerleme uzmanlarının sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip oldukları tespit edilmiştir.

Görev Dağılımı: Değerleme çalışmalarının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip kişiler tarafından gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Yönlendirme: Değerleme faaliyetinin istenilen kalitede olabilmesi için sürecin her aşamasında görevlendirilen personelin görevleri konusunda yönlendirildiği, uzmanın zamanında ve ilgili kurumlar nezdinde araştırma yapılmak üzere yönlendirildiği, karşılaşılan sorunlar ile ilgili teknik destek verildiği, hazırlanan raporların denetim biriminde kontrollerinin yapıldığı ve en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından onaylandığı tespit edilmiştir.

Değerleme ile ilgili banka talebinin şirkete atanmasından sonuçlanmasına kadar olan sürecin operasyon birimi tarafından kayıt edildiği, sonrasında ise klasörleme sistemi sayesinde basılı ve elektronik ortamda arşivlendiği tespit edilmiştir.

Görüş Alma: Gerek görülen durumlarda, konu ile ilgili bilgisi ve deneyimi buluna kişilerden ayrıca internet üzerinden yapılan yayınların ve makalelerin veya basılı kaynakların takip edildiği belirlenmiştir.

Görev Kabulü ve Devamlılık: Değerleme konusunda hizmet verilen bankalar tarafından yazılı ve sözlü olarak belirlenmiş tüm hususların belirli aralıklar ile sahada çalışan uzmanlara ve merkezde çalışan personele e-posta ile veya iş takibinde kullanılan Invex sisteminden aktarıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygunluğun tam anlamı ile sağlanması amaçlanmaktadır. Bu işlemler neticesinde; gelecek dönemlerde de aynı standart ile değerleme faaliyetinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Şirketin mevcut donanım altyapısının ve fiziki koşullarının bu hizmetlerini devam ettirmeye uygun olduğu belirlenmiştir.

Bankalara verilecek hizmetlerin devamlılığı ve sürekliliği için 2014 yılında gerekli personel istihdamının sağlandığı tespit edilmiştir. Görevin kabulü ve devamlılığın sağlanması amacı ile güncel şartların yeterli olduğu tespit edilmiştir.

İzleme:  Kalite Güvence Sisteminin Gözden Geçirilmesi için yapılan kontrol ve denetim sonucunda Kalite Güvence Sistemine uygun olmayan şartlara rastlanmadığı tespit edilmiştir.

Kalite Güvence Sistemi işleyişinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında Bilgiler

1979 T.C. A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Bankacılık Bölümü mezunu olan Mustafa ÖMERCAN 29 yıl Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde Yenimahalle ve Çankaya İlçelerinde uzun yıllar tapu müdürü olarak görev yapmış olup 2004 yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmış, Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. kurucu ortaklarındandır. Şirketimizin Sorumlu Değerleme Uzmanı aynı zamanda Kalite Güvence Sistemi İşleyişinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Copyright © 2016 zirvedegerleme.com.tr. Tüm Hakları Saklıdır.